Keyifli Garanti

 

 

KEYİFLİ GARANTİ NEDİR?

Vatan tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 57nci maddesine dayanılarak sunulan, Üretici veya İthalatçı firma garantisi ile asgari aynı koşulları içeren ve bu garanti süresinden sonra geçerli olan geniş kapsamlı bir hizmet sözleşmesidir. Aynı zamanda, Keyifli Garanti satın alan tüm müşterilere Kazaen Zarara Uğrama ve Hırsızlık ile Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Arızaları Sigortası Vatan tarafından hediye edilmektedir.

 

KEYİFLİ GARANTİ’NİN ÖZELLİKLERİ

1.Uzatılmış Garanti (İhtiyari Garanti)

Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra geçerli olmakta ve üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlardan dolayı ürünün onarılması için gerekli işçilik ve parça giderlerini kapsamaktadır. Ayrıca, aşağıdaki hususlar da Uzatılmış Garanti kapsamında kabul edilmektedir. Önemli Bilgi: Anakart, İşlemci arızaları, aşırı ısınma/soğutma problemleri, motor arızaları, ekranda renk solması, ses iletim sorunları gibi bir çok arızaya karşı koruma altındasınız.

1.1. Pil, Batarya Değişim Hizmeti

MP3/4, Kamera, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve digital fotoğraf makinası ürünleri ile ilk satınalma anında ürünün kutusu içinde verilen şarj edilebilir pil/batarya ile ilgili Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde üreticiden kaynaklı bir problem yaşanması halinde pil/bataryanın arızalı olduğu belirlendiğinde bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler Keyifli Garanti kapsamında değerlendirilmektedir. Önemli Bilgi: Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü, performans azalmaları ve pil akmaları garanti kapsamı dahilinde değildir.

1.2. Uzaktan Kumanda Değişim Hizmeti

Televizyonların orijinal uzaktan kumandalarında Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde ortaya çıkan üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik arızalarda, uzaktan kumandanın Sözleşme süresince bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler Keyifli Garanti kapsamında değerlendirilmektedir.

2.Yerinde Servis Hizmeti

Sözleşme kapsamı içerisinde yer alan arızalarda 21” (inç) ekran ve üzerindeki televizyonlar ve monitörler ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için ücretsiz yerinde servis hizmeti verilmektedir.

3.Devam Eden Arızalarda Hızlı Çözüm

Sözleşme kapsamındaki arızalar sebebi ile ürünün üç (3) onarım hizmeti tamamlandıktan sonra söz konusu ürüne dördüncü (4) kez arızadan ötürü onarım gerektiğinde müşterinin uzatılmış garanti kapsamındaki ürünü için fiilen ödediği ve faturada gösterilen bedeli aşmayacak tutarda aynı tür, kalite ve benzer performansa sahip başka bir ürünle değişimi ya da fatura bedelini aşmayacak tutarda Vatan alışveriş çeki verilmektedir.

4.Devretme İmkanı

Kapsam dahilindeki ürünün satışı veya mülkiyetinin devri üzerine, sağlanacak onarım hizmetlerinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Önemli Bilgi: Devretme imkanı size satış kolaylığı sağlar böylelikle ürününüzü satmak istediğinizde "Keyifli Garanti" sözleşmesiyle birlikte satabilirsiniz. Alışveriş Çeki tanımlanması durumunda yasa gereğince çekin kullanılabilmesi için Fatura Sahibinden mutlaka yazılı muvafakatname alınması gerekmektedir.

5.Tek Telefonla Destek Hizmeti

Türkiyenin her yerinden 0850 252 52 12 nolu Çağrı Merkezi üzerinden haftada 7 (yedi) gün 10:00- 19:00 saatleri arasında Sözleşme kapsamındaki hizmetler için uzman çağrı merkezi ekibi. Önemli Bilgi: Arıza anında hangi servis diye düşünmenize gerek yok, tek telefonla en uygun servise yönlendirme Vatan’da!

Uzatılmış Garanti Döneminde Kapsam Dışı Kalan Durumlar (Özet)

 • Kazaen zarara uğrama ve kırılma
 • Hırsızlık sonucu çalınma
 • Doğal afetlerden kaynaklı zararlar (Deprem, fırtına, yangın, sel)
 • Yanlış tesisat, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan maliyetler.
 • Ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybı.
 • Yetkisiz onarımlar
 • Bilgisayar yazılımı ve virüsleri (Cep telefonları dahil)
 • Rutin bakım kontrol eksiklikleri
 • Ticari amaçlı kullanımlar.

HEDİYE SİGORTA NEDİR?

GULF Sigorta tarafından Vatan müşterisine, sertifikada detaylı açıklandığı üzere Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında ve sigortalı sıfatıyla Sertifikada belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır. Dikkat: Hediye Sigorta kapsamındaki tüm talepleriniz için gecikmeksizin 0850 252 52 12 nolu telefondan GULF Sigorta Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

1.Hediye Sigortanın Özellikleri

1.1. Kazaen Zarara Uğrama

Fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki ürünün ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarları kapsamaktadır.

1.2. Hırsızlık Teminatı

Fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki ürünün Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesinde belirtilen “kapalı bir ortamdan kırma, delme, yıkma, devirme, zorlamayla girilerek; öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle” ürünün çalınması sebebiyle oluşacak hasarları kapsamaktadır. Örnek: Evin kapısının zorlama ile açılarak içeride bulunan bilgisayarın çalınması nedeni ile oluşacak zararlar bu kapsamda değerlendirilir. Dikkat: İşbu teminat kamuya açık olan ve kişiye ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, cafe, AVM, konser alanı, vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usûl ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, cebinde bulunan eşyalara yapılacak ve “Aşırma, Yankesicilik, Kapkaç” olarak tabir edilen hırsızlık zararlarına karşı güvence sağlamamaktadır.

1.3. Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Hasarları

Fatura tarihinden itibaren başlayarak uzatılmış garanti sözleşmesinin bitiş tarihine kadar kapsam dahilindeki ürünün rutubet ve tozlanma kaynaklı hasarları ile elektrik kesilmesi, elektriğin gidip gelmesi, voltajın alçalıp yükselmesi veya yanlış voltaj yahut akımdan doğan hasarları kapsamaktadır. Örnek: Düzensiz elektrik akımı nedeni ile modemin hasarlanması bu kapsamda değerlendirilir.

2.Hediye Sigorta ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki alış fiyatı üzerinden, %40 kesinti uygulanarak hesaplanacak tutar kadar alışveriş çeki verilecektir. Hediye Sigorta kapsamındaki tüm talepleriniz için gecikmeksizin 0850 252 52 12 nolu telefondan GULF Sigorta Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Cep telefonu hırsızlıklarında 5809 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, cihazını kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi İhbar Merkezi’ni Türkiye'nin her yerinden 444 9 777 numaralı telefondan arayarak mutlak suretle kayıp/çalıntı ihbarında bulunmaları gerekmektedir. Onarımlar, GULF Sigorta A.Ş.’nin yetkilendirdiği servis merkezleri tarafından yasal süre olan yirmi (20) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Ancak mücbir sebepler nedeni ile oluşacak gecikmelerden herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilebilecek diğer belgeler, GULF Sigorta A.Ş.’nin sertifikada belirtilen adresine gönderilmelidir: Ürünün orjinal alış faturası ve sigorta sertifikası. Bölgedeki resmi makamlar tarafından hazırlanmış “Görgü Tespit Tutanağı” ve/veya “Müşteki İfade Tutanağı”. Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı detaylı bir şekilde anlatan imzalı beyan. Evde servis hizmeti sadece 21” ve üzerindeki televizyonlar ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için verilecektir. 21” ve üzerindeki televizyonlar ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar haricindeki diğer cihazların onarımı için verilecek olan servis hizmeti GULF Sigorta A.Ş. tarafından ihbar anında tarafınıza bildirilecek kargo firması aracılığı ile ücretsiz sağlanacaktır.

3.Hediye Sigorta Kapsam Dışı Kalan Durumlar (Özet)

Ürünün çalışmasına engel olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar (çöküntüler, çizikler vb.) Mekanik hata, yazılım hatası veya veri hatasının sebep olduğu masraf ve zararlar. Yetkisiz onarım, doğal afetler, kasten zarar, batarya sızıntısı, her türlü haşerat istilası nedeni ile oluşacak zararlar. Ürünleri değiştirmeye çalışma sonucu (kesme, biçme ve şekillendirme vs.) verilen zararlar. Ürünlerin normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları. Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan ürünler. Aşırma/Yankesicilik / Kapkaç: Kamuya açık olan ve kişiye ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, cafe, AVM, konser alanı, vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usûl ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, cebinde bulunan eşyalara yapılacak hırsızlıklar. Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satın alınan ürünler. İmalatçı veya Tedarikçinin garantisi veya teminatı kapsamına giren giderler. Yanlış kurulum, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan maliyetler. Elektronik Cihaz Sigortası ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarında teminat dışında bırakılan diğer hallerden ortaya çıkan zarar ve masraflar.

 

Aşağıda sözleşme detaylarını bulabilirsiniz.

 

KEYİFLİ GARANTİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

Bu sözleşme, bir tarafta Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “VATAN” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Detaylı bilgilendirme için lütfen aşağıda yer alan sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

 

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

Sözleşme metni içerisinde yer alan bazı kavramların tanımları aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır

 

Keyifli Garanti Hizmet Sözleşmesi

Üretici veya İthalatçı firma garantisi ile asgari aynı kapsamda olan ve yasal  garanti süresinden sonra geçerli olan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 57nci maddesine dayanılarak sunulan İhtiyari Garanti (bundan böyle “Uzatılmış Garanti” olarak anılacaktır) hizmetini içeren Sözleşme anlamına gelmektedir.

 

Müşteri

VATAN Mağazalarından satın aldığı ürün ile birlikte işbu Hizmet Sözleşmesini de satın alan tüketici.

 

Sözleşme Süresi

İşbu Hizmet Sözleşmesi, Uzatılmış Garanti teminatı bakımından ürünün yasal garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren başlamakta ve faturada belirtilen süre ile geçerli olmaktadır. Üretici Garantisi dahil olmak üzere Toplam Garanti Süresi ürünler için (6) altı yıl ile sınırlıdır.

 

Ürün

İşbu Hizmet Sözleşmesi kapsamında yer alan ve ilgili faturada marka/model ve seri numarası belirtilen tüketici elektroniği ürünü.

 

3.ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Bu sözleşme ancak ve sadece ürün ile birlikte aynı anda satın alınabilir.
 • Ürünlerin her koşulda değişimi yine aynı ürün grubu ile yapılabilir. Farklı bir ürün talep edilemez.
 • Değişim anında ürünün orijinal enerji bağlantısı, varsa diğer aparatları ve ürünle beraber verilen alışveriş ürünler VATAN’a teslim edilmelidir. Aksi takdirde eksik ürünlerin bedeli orijinal fiyatları ile Müşteriden tahsil edilecektir.

 

4.UZATILMIŞ GARANTİ KAPSAMINDA SAĞLANACAK HİZMETLER

 

İşbu sözleşmede belirtilen Uzatılmış Garanti hizmeti, Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra başlayıp, üretici veya ithalatçı firma garantisi ile birlikte (6) altı seneyi aşmayacak süre ile geçerli olmakta ve üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlardan dolayı ürünün onarılması için gerekli işçilik ve parça giderlerini kapsamaktadır. Ayrıca, aşağıdaki hususlar da Uzatılmış Garanti kapsamında kabul edilmektedir;

 1. MP3/4, Kamera, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve dijital fotoğraf makinası ürünleri ile ilk satınalma anında ürünün kutusu içinde verilen şarj edilebilir pil/batarya ile ilgili Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde üreticiden kaynaklı bir problem yaşanması halinde pil/ bataryanın arızalı olduğu belirlendiğinde bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler. Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü, performans azalmaları ve pil akmaları garanti kapsamı dahilinde değildir.
 2. LCD ve Plazma Televizyonların orijinal uzaktan kumandalarında Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde ortaya çıkan üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik arızalarda, uzaktan kumandanın Sözleşme süresince bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler.

Müşterinin bu garanti kapsamındaki ürüne ilişkin olarak mevzuattan kaynaklanan diğer hakları saklıdır.

5.UZATILMIŞ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER

 

 

 1. Ayrı bir Uzatılmış Garanti Sözleşmesi kapsamında olmadığı sürece Ürünün içinde bulunan veya Ürünle birlikte kullanılan aksesuarlar (Örneğin, bilgisayar yazılımı, modem, tarayıcı, yazıcı).
 2. Sarf malzemelerinin veya aksesuarlarının değiştirilmesi ve bunlarla kısıtlı olmaksızın fişler, sigortalar, bataryalar, ampuller, lamba kapakları, kablolar, filtreler, bağlantı parçaları, kemerler, tonerler, bantlar, silindirler veya yazılım, satın alınan sözleşme kapsamındaki ürüne dahil edilen ek seçenekler.
 3. Ürünün parçalarının kullanıma bağlı olarak normal yıpranma ve aşınması.
 4. Rutin bakım, temizlik, yağlama, düzeltme veya ayarlamalar, kontrol, modifikasyon, bilgisayar formatı ve tortu giderme.
 5. Yetkisiz onarım, hırsızlık, soygun, deprem, fırtına ve/veya kasırga, kötüye kullanım, hatalı kullanım, kum, su, sıvı teması, kullanıcı kaynaklı fiziksel arızalar, yangın, sel, yıldırım düşmesi, kasıtlı hasar, darbe, korozyon, batarya sızıntısı, doğal afet, hayvan (evcil hayvanlar dahil) veya böcek istilası, izinsiz giriş ve kullanım dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar.
 6. Ürünün söz konusu Uzatılmış Garanti Sözleşmesi haricinde kalan nedenlerle sökülmesi veya yeniden montajının maliyeti.
 7. Harici sebeplerden doğan enerji alış, sinyal veya iletim problemi.
 8. Üretici veya İthalatçı Garantisinin kapsamı dışında kalan sorunlar veya kusurlar.
 9. Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalması,
 10. Bilgisayar virüsü veya Ürünün yeniden ayarlanması sonucu oluşan arızalar.
 11. Üretici veya İthalatçı tarafından ürün toplatmaları veya değişiklikleri.
 12. Üretici veya İthalatçı talimatlarına uyulmaması.
 13. Yanlış tesisat, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan giderler.
 14. Üründe herhangi bir hasar bulunmaması halinde maliyetler. Ancak, sadece onarım tespit bedeli bir (1) defaya mahsus olmak üzere karşılanacak olup, bir defadan fazla olan durumlar teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ürünün kullanılmamasından kaynaklanan giderler.
 15. Kar elde etmek amacıyla ürünün ticari kullanımı (Örneğin, internet kafelerde kullanılan bilgisayarlar, kırtasiyelerde kullanılan fotokopi makinaları).

 

6.UZATILMIŞ GARANTİ SÜRESİNCE MEYDANA GELEN ARIZA HALLERİNDE

 

 1. Müşteri, arıza ortaya çıktıktan sonra en geç beş (5) iş günü içerisinde 0 850 222 56 56 numaralı VATAN çağrı merkezine arıza bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

  Belirtilen numaradan onarım için ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi alabilirsiniz.

 2. Onarımlar en geç yirmi (20) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre, ürünün servise teslim edildiği günden itibaren; evde servis hizmeti verilen ürünler için ise teknik servisin tamir edilecek ürünün bulunduğu yere yapacağı ilk ziyaretten itibaren başlayacaktır. Ürünün tamir edilememesi, tamirin 20 (yirmi) iş gününden uzun sürmesi veya arızalı ürünün değiştirilmeye uygun olduğuna karar verilmesi durumunda müşteriye satın almış olduğu ürünün aynısı veya benzer özelliklere ve fonksiyonlara sahip muadil bir ürün veya ürünün ilk satınalma fiyatını aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit miktarda bir VATAN alışveriş çeki verilecektir. Teknolojik gelişmeler nedeni ile değiştirilen yeni ürünün fiyatı ilk ürünün satınalma fiyatından düşük olabilir. Buna karar verme inisiyatifi VATAN’da olacaktır.
 3. Evde servis hizmeti sadece 21” (inç) ekran ve üzerindeki televizyonlar ve monitörler ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için verilecektir.
 4. Arıza işbu Sözleşme kapsamında değilse, bu işlemin tespitine kadar yapılan masraflar sadece bir (1) kez ile sınırlı olmak üzere müşteriye fatura edilmeyecektir.
 5. Uzatılmış Garanti kapsamındaki ürün için sözleşme kapsamındaki arızalar sebebiyle üç (3) onarım hizmeti tamamlandıktan sonra söz konusu üründe dördüncü (4) kez meydana gelen ve yine sözleşme kapsamındaki arızalardan kaynaklı bir onarım gerektiğinde VATAN müşteriye satın almış olduğu ürünün aynısını veya benzer özelliklere ve fonksiyonlara sahip muadil bir ürün veya ürünün ilk satınalma fiyatını aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit miktarda VATAN alışveriş çeki verecektir. Teknolojik gelişmeler nedeni ile değiştirilen yeni ürünün fiyatı ilk ürünün satınalma fiyatından düşük olabilir. Buna karar verme inisiyatifi VATAN’da olacaktır.

 

7.SINIRLI SORUMLULUK

 

VATAN bir kişiye veya mülke gelen bir zarar veya ziyandan, kanunun kendisine sorumluluk yüklemediği hallerden, ürün kullanımından veya kullanma hatasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu olmayacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında VATAN’ın yükümlülüğü hiçbir durumda ürünün alış fiyatını aşmayacaktır.

Müşteri, Uzatılmış Garanti kapsamında gerçekleşen arızalarda ürünün, işbu sözleşme çerçevesinde servis merkezine gönderilmesinden sorumludur.

İşbu Sözleşme bir sigorta poliçesi veya garantisi değildir. Sözleşme sadece yukarıda “Sözleşme Kapsamında Sağlanacak Hizmetler” başlığı altında açıklanan durumlar çerçevesinde sunulan hizmetten ibarettir.

İşbu Sözleşme cihaz, sigortalı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde bulunduğu sürece teminat verir. sigortalının cihazı geçici olarak yurtdışına çıkarması durumunda, işbu sigorta, sadece birbirini takip eden 30 gün süre ile sınırlı olarak Sigortalıya teminat sağlar.

VATAN tamamen kendi takdirine bağlı olarak ürünü tamir ettirmek yerine aynı veya benzeri bir ürünle değiştirme veya ürünün ilk satınalma fiyatını aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit miktarda bir alışveriş çeki verme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme kapsamındaki ürün değiştirildiğinde veya alışveriş çeki verildiğinde, Sözleşme müşterilere geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Bu hesaplaşmayı takiben, orijinal kusurlu ürün VATAN’ın malı olacaktır. Değiştirme anında işbu Sözleşmeye istinaden Müşteri tarafından ödenmeyen herhangi bir tutar varsa, bu tutar muaccel olacak ve VATAN’a ödenecektir.

Tamir edilecek üründe bırakılan / unutulan malzeme / ürün / eşya ve kişisel bilgi ve dosyaların kaybolmasından VATAN sorumlu değildir. Müşteri tamire gönderilen üründe veri güvenliği veya gizliliği açısından sakıncalı bir durum olmadığını, ürünün donanımına / yazılımına tarafından yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde kaybolması ve/veya silinmesi hallerinden dolayı VATAN’ın sorumlu olmayacağını, ürün içerisinde yer alan her türlü üyelik gerektiren alanların (sosyal siteler ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm internet siteleri) kapalı ve/veya şifrelenmiş ve/veya silinmiş olduğunu ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu paket ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybını kapsamaz. Depolanan verileri yedeklemek müşteri sorumluluğundadır. Kullanım, iş, kar ve veri kaybı vs. herhangi bir doğrudan, dolaylı veya arızi hasardan ötürü sorumluluk kabul edilemez.

Yapılacak onarım veya değiştirme işlemlerinde, ürünün fabrika çıkış fonksiyonel faydasını karşılayacak yeni, tamir edilmiş veya muadil üretici parçaları kullanılabilecektir.

 

8.İPTALLER

 

Müşteri herhangi bir VATAN mağazasına işbu Sözleşme ve fatura ile başvurarak sözleşmenin başlangıç tarihinden sonra sözleşmedeki hakların kullanılmamış olması kaydıyla işbu Sözleşmeyi yedi (7) gün içinde iptal edebilir.

Müşteri, bu sözleşme ile ilettiği veya sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması amacıyla VATAN’ın kendisi ile sms, internet, mektup, telefon vb. her türlü iletişim kanallarından temasa geçmesine ve ayrıca kişisel bilgilerinin verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılmasına rıza ve muvafakat etmiştir. Müşteri, dilediği zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapacağı yazılı bildirimle, ticari elektronik ileti, sms, internet, e-posta, mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahiptir.

Sahtekârlık : Sahte bir beyan veya talebin tespiti halinde, Müşteri, bu Sözleşmeden doğan tüm haklarını kaybeder.

KEYİFLİ GARANTİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HEDİYESİDİR. KAZAEN ZARARA UĞRAMA ZARARLARI VE HIRSIZLIK SİGORTA SERTİFİKASI ŞARTLARI

Sigorta Süresi: Kazaen Zarara Uğrama ve Hırsızlık zararları fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl; Elektrik,  toz ve rutubetten kaynaklanan arızalar bakımından ise fatura tarihinden itibaren başlamak üzere sigorta ettiren tarafından belirlenen ihtiyari garanti sözleşmesinin bitiş tarihine kadardır.

Sigortacı: GULF Sigorta A.Ş.

Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 4 Cessas Plaza Kat 4-5 Ümraniye / Istanbul

Sigorta Ettiren: Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkezefendi Mah. Gümüşsuyu Cad. Tercüman Sitesi C Blok Çarşı Binası Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

Sigortalı: Aşağıda özellikleri belirtilen ürünü satın alan yahut kullanan kişi.

Sipariş No                   :

Fatura Tarihi              :

Ürün Seri No               :

Ürün Marka / Modeli :

Lütfen, teminat kapsamına giren hasar anında gecikmeksizin 0 850 252 52 12 numaradan GULF çağrı merkezi ile irtibata geçiniz.

Detaylı bilgilendirme için lütfen aşağıda yer alan sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

1.KAZAEN ZARARA UĞRAMA VE HIRSIZLIK TEMİNATI

(Ürünün satın alındığı andan itibaren ilk bir yıl için geçerlidir)

İşbu sigorta sözleşmesi, GULF Sigorta tarafından VATAN müşterisine kazaen zarara uğrama ve hırsızlık güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında ve sigortalı sıfatıyla Sertifikada belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

Bu sigorta sözleşmesi, sözleşmede belirtilen ve aşağıdaki istisnalara tabi olan ürünün onarımı, parça değişimi, işçilik ve evde servis hizmetlerini kapsar.

İşbu sözleşme kapsamındaki cihaz, sigortalı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde bulunduğu sürece teminat verir. Sigortalının cihazı geçici olarak yurtdışına çıkarması durumunda, işbu sigorta, sadece birbirini takip eden 30 gün süre ile sınırlı olarak sigortalıya teminat sağlar.

İşbu Sigorta Sertifikası Kamuya açık olan ve kişiye ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, cafe, avm, konser alanı, vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usûl ve yöntemlerle,  yanında, üzerinde, çantasında, cebinde  bulunan eşyalara yapılacak ve  “Aşırma, Yankesicilik, Kapkaç” olarak tabir edilen hırsızlık zararlarına karşı güvence sağlamamaktadır.

Yapılacak onarım veya değiştirme işlemlerinde, ürünün fabrika çıkış fonksiyonel faydasını karşılayacak yeni, tamir edilmiş veya muadil üretici parçaları kullanılabilecektir. Cihazın Gulf Sigorta’nın yetkilendirdiği servis merkezleri tarafından onarılmasından kaynaklı olarak üretici/ithalatçı firmanın cihazı üretici/ithalatçı garantisinin kapsamı dışında bırakması durumunda ilgili servis formunun beyanıyla üretici firma garantisi Gulf Sigorta tarafından üstlenilecektir.

2.TEMİNATIN KAPSAMI

a.Fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki ürünün;

 • Ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarları ile
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesinde belirtilen “kapalı bir ortamdan kırma, delme, yıkma, devirme, zorlamayla girilerek; öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle” ürünün çalınması sebebiyle oluşacak zararları kapsamaktadır.
 • b.Fatura tarihinden itibaren başlayarak ihtiyari garanti sözleşmesinin bitiş tarihine kadar kapsam dahilindeki ürünün;
  • Rutubet, nem ve tozlanma kaynaklı hasarları ile
  • Elektrik kesilmesi, elektriğin gidip gelmesi, voltajın alçalıp yükselmesi veya yanlış voltaj yahut akımdan doğan hasarlarını kapsamaktadır.

İşbu Sertifika Şartları’ nın 2b maddesinde belirtilen hasarlar için herhangi bir muafiyet uygulanmayacak olup; 2b maddesi dışındaki haller sonucunda ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatı üzerinden %40 muafiyet sonrasında kalan tutar kadar VATAN alışveriş çeki verilecektir.

Ürünün tamir edilmesi (kısmi hasar) durumunda herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

3.TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN HALLER

 1. Boya işi, ürün cilası hasarları, çöküntüler veya çizikler, ekipman ve üretimden kaynaklı cihaz içerisinde kalmış atık kırılmış cam, plastik parçalar gibi ürünün çalışmasına engel olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar.
 2. Üretici talimatlarına uyulmaması durumunda oluşacak hasarlar.
 3. İletişim veya uydu sistemlerindeki hatalar da dahil ancak sadece bunlarla da sınırlı olmamak üzere mekanik hata, yazılım hatası veya veri hatasının sebep olduğu masraf ve zararlar.
 4. Normal aşınma ve yıpranma, gizli ürün hatası dolayısıyla veya ürünün normal kullanımı esnasında meydana gelen zararlar.
 5. Yetkisiz onarım, deprem, kasırga, kötüye kullanım, kasten zarar, batarya sızıntısı, her türlü haşerat istilası veya izinsiz kullanım dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar.
 6. Ürünleri değiştirmeye çalışma sonucu (kesme, biçme ve şekillendirme vs.) verilen zararlar.
 7. Ürünlerin normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları.
 8. Aile bireylerinin veya birlikte yaşadığı diğer kişilerin yaptığı (eş, çocuk veya ana-baba) kasdi hareket  ve/veya dolandırıcılıktan kaynaklanan hasarlar.
 9. Pencereleri iyice kapatılmış, bütün kapıları, açıklıkları ve bagaj kapağı iyice kilitlenmiş değilse veya gözle görülen zorla girilme belirtisi yoksa, içinde kimsenin bulunmadığı bir araçtan yapılan hırsızlık. Bu durumda aracın zor kullanılarak açıldığı fiziksel kanıtlarla birlikte resmi makamlar tarafından hazırlanmış Görgü Tespit ve Müşteki İfade Tutanağı ile ispatlanmalıdır.
 10. Her türlü kaybetme hali, kaybolmalar
 11. Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan ürünler.
 12. Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satınalınan ürünler.
 13. Aşırma/Yankesicilik/Kapkaç: Park, otobüs, dolmuş, cafe, AVM, konser alanı vb kamuya açık yerlerden sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usûl ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, masasında ve/veya cebinde bulunan eşyalara yapılacak hırsızlıklar
 14. Cep telefonu çalınması durumunda telefonda bulunan Sim Karta ilişkin masraflar.
 15. Üretici veya İthalatçının garantisi veya teminatı kapsamına giren giderler.
 16. Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalması
 17. Üründe bir hasar bulunmaması halinde Ancak, sadece onarım tespit bedeli  (1) bir defaya mahsus olmak üzere GULF tarafından karşılanacak olup, bir defadan fazla olan durumlar teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
 18. Ürünü kullanamama veya ürünün bozulmasından kaynaklanan hasar sonucu oluşan dolaylı maliyetler.
 19. Ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybı.
 20. Yanlış kurulum, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan maliyetler.
 21. Bilgisayar virüsü veya ürünün yeniden ayarlanması sonucu oluşan arızalar.
 22. Elektronik Cihaz Sigortası ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarında teminat dışında bırakılan diğer hallerden ortaya çıkan zarar ve masraflar
 23. GENEL HÜKÜMLER :
 24. Riziko ortaya çıktığında sigortalının yükümlülükleri:
 • Hırsızlık durumunda olayın ortaya çıkmasından itibaren 24 saat içinde; kazaen zarara uğrama durumunda ise gecikmeksizin/derhal GULF çağrı merkezi (0 850 252 52 12) üzerinden GULF Sigorta A.Ş.’ye arızayı bildirim yükümlülüğü altındadır. Bildirim yükümlülüğünün gereği gibi ve zamanında yerine getirilmemesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tazminatın indirilmesi durumu söz konusu olabilecektir.
 • Cep telefonu hırsızlıklarında 5809 sayılı kanunun 58. maddesi uyarınca elektronik kimlik bilgisi haiz cihazı çalınan, yağmalanan, cihazını kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan sigortalıların telefonun elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nın Bilgi ve İhbar Merkezi'ne (0 312 294 94 94) ihbarda bulunmaları veya e-devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-bildirimi) linki üzerinden başvuru yaparak mutlak suretle kayıp/çalıntı ihbarında bulunmaları gerekmektedir.
 • Onarımlar, GULF Sigorta A.Ş.’nin yetkilendirdiği servis merkezleri tarafından yasal süre olan yirmi (20) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Ancak mücbir sebepler nedeni ile oluşacak gecikmelerden herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır.
 • Akıllı telefonlarda ana kartı kilitleyen uygulamaların (örneğin Apple telefonlarda I-Cloud özelliği) cihaz onarım servisine gönderilmek üzere kargo ile tarafınızdan teslim alınmadan önce kaldırılması gerekmektedir. Bu özelliği açık olan cihazların onarımının mümkün olmadığı durumlarda zarar tazmini yapılmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilebilecek diğer belgeler, GULF Sigorta A.Ş.’nin sertifikada belirtilen adresine gönderilmelidir:
  • Ürünün orjinal alış faturası ve sigorta sertifikası.
  • Bölgedeki resmi makamlar tarafından hazırlanmış “Görgü Tespit Tutanağı” ve/veya “Müşteki İfade Tutanağı”.
  • Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı detaylı bir şekilde anlatan imzalı beyan.
  • Evde servis hizmeti sadece 21” ve üzerindeki televizyonlar ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için verilecektir.
  • 21” ve üzerindeki televizyonlar ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar haricindeki diğer cihazların hasarlanması durumunda cihazın onarımı için cihaz, GULF Sigorta A.Ş  tarafından ihbar anında tarafınıza bildirilecek olan ilgili servise anlaşmalı kargo firması aracılığı ile gönderilmelidir.

Eğer arıza, yahut hasar bu sertifikayla teminat altına alınan haller dışında bir sebep ile meydana gelmişse  Sigortacı söz konusu tamir masraflarından bu sertifika kapsamında sorumlu olmayacaktır. Ancak poliçe süresi boyunca bir defaya (1 kez) mahsus olmak üzere, sadece arıza tespit ücreti (onarım masrafları hariçtir) Sigortacı tarafından karşılanacaktır.

 1. Sözleşme süresi içindeki beyan yükümlülüğü;

Sözleşme süresi boyunca, herhangi bir zarardan önce veya sonra bu sigorta ile ilgili olarak Sigortalının;

Önemli bir gerçeği veya durumu kasıtlı olarak gizlemiş olması,

Sahtecilik amaçlı hareket etmiş olması,

Yalan beyanda bulunmuş olması halinde,

bu sözleşmeden doğan tüm hakları ortadan kalkar.

 1. HALEFİYET

Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken Sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, Sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, Sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, Sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir.

 1. HASAR BİLDİRİMİ VE ŞİKAYETLER

Hasar Hizmetimiz ile ilgili her türlü talebiniz için (hasar bildirimi, dilek, öneri ve şikayet) 0 850 252 52 12 numaralı telefondan ve/veya [email protected] adresimize direkt olarak elektronik posta göndererek veya adresimize şahsen gelerek bizlere ulaşabilirsiniz.

Şikayetlerinizi ayrıca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne (www.sigortacilik.gov.tr) veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne (www.tsb.org.tr/iletisim) de iletebilirsiniz.

 1. UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRI

GULF Sigorta A.Ş. ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatı üzerinden %40 muafiyet uygulanması sonrasında hesaplanan tutar kadar VATAN alışveriş çeki verebilecektir.

 

Müşteri, zarar tazmininin VATAN alışveriş çeki ile yapılmasına ve GULF Sigorta A.Ş.’den başka bir alacağının olmadığına peşinen muvafakat etmiş olur. 

Tamir edilecek üründe bırakılan / unutulan malzeme / ürün / eşya ve kişisel bilgi ve dosyaların kaybolmasından GULF sorumlu değildir. Müşteri tamire gönderilen üründe veri güvenliği veya gizliliği açısından sakıncalı bir durum olmadığını, ürünün donanımına / yazılımına tarafından yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde kaybolması ve/veya silinmesi hallerinden dolayı GULF’ın sorumlu olmayacağını, ürün içerisinde yer alan her türlü üyelik gerektiren alanların (sosyal siteler ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm internet siteleri) kapalı ve/veya şifrelenmiş ve/veya silinmiş olduğunu ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu sigorta ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybını kapsamaz. Depolanan verileri yedeklemek müşteri sorumluluğundadır. Kullanım, iş, kar ve veri kaybı vs. herhangi bir doğrudan, dolaylı veya arızi hasardan ötürü sorumluluk kabul edilemez.

Ürünün muafiyet sonrası bedeli ödendiğinde kusurlu ürün GULF Sigorta A.Ş.’nin malı olur.

Karşılaştırma Listesi

Kampanyalardan haberdar olmak için şimdi eposta onayı verin, fırsatları kaçırmayın!

Onaylıyorum
uyarı mesajı