VATAN KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme “İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. Nurol Tower No:3 İç Kapı No:301 Şişli/İSTANBUL” adresinde yer alan Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Vatan Bilgisayar” olarak anılacaktır.) isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak ve aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR

a) Kampanya: İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin yararlanacağı kampanyayı ifade eder.

b) Mobil Uygulama: www.vatanbilgisayar.com adresinin mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir.

c) Site: www.vatanbilgisayar.com adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.

d) Sosyal Medya: Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.

e) Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder.

f) Taraflar: İşbu Sözleşme’ye taraf olan Vatan Bilgisayar ve Üye’yi ifade eder.

g) Üye: İşbu Sözleşme uyarınca Vatan Bilgisayar sistemine üye olan kişileri ifade eder.

h) Vatan Bilgisayar: Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’yi ifade etmektedir.

i) Vatan Kart: İşbu Sözleşme’yi imzalayarak Vatan Kart Programı’na Üye olan ve işbu Sözleşme kapsamında kampanyaya dahil olan kişilere verilecek olan sanal kartları ifade eder.

j) Vatan Kart Programı: Vatan Bilgisayar tarafından işletilen, işletilebilecek elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde, program üyelerine; çeşitli genel ve/veya özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım ve benzeri olanakları Üyelerine sunan, bilgilendiren, müşteri odaklı bir pazarlama programıdır. Üye işbu Sözleşmeyle ilgili program kapsamında detayları Kampanya’ya katılım sağlayabilecektir

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Vatan Bilgisayar’ın sunduğu ve/veya sunacağı hizmetlerden, yaptığı ve/veya yapacağı kampanyalardan faydalanmak amacıyla siteye ve/veya mobil uygulamaya üye olmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Üyelik ilişkisi Üye’nin, site ve mobil uygulamada bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel olarak doldurması ve üyelik başvurusunun Vatan Bilgisayar tarafından değerlendirilerek onaylanması ile kurulur.

b) Üye, site ve/veya mobil uygulamaya üye olduğunda ayrıca bir talep veya beyanda bulunmaksızın Vatan Kart Programı’na da üye olacak ve Vatan Kart Programı kapsamında yer alan tüm kampanyalardan faydalanabilecektir. Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olarak adı, soyadı, e-posta (isteğe bağlı) ve cep telefonu numarası bilgilerini üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı uyarınca Vatan Bilgisayar içerisinde Vatan Kart Programı kapsamında kullanılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

c) Vatan Kart Programı kapsamında üyelere sunulan kampanya ve avantajlara ilişkin ayrıntılı bilgiler sitede ve/veya mobil uygulamada yer almaktadır.

d) Üyelik aşamasında Üye tarafından Vatan Bilgisayar’a bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Vatan Bilgisayar’a bildirmekle yükümlüdür. Üyelik aşamasında ve/veya bu bilgilerin değişmesi halinde doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup, Vatan Bilgisayar’dan bu sebeple hiçbir hak ve/veya zarar talebinde bulunamaz.

e) Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Vatan Bilgisayar’dan talepte bulunması halinde, üyelikte yer alan cep telefonu numarasının sahibi olan kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

f) Üye, site ve mobil uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme’nin hükümlerine, site ve mobil uygulamada belirtilen tüm koşullara ve politikalara, yürürlükteki mevzuata, kamu düzeni ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin site ve mobil uygulama dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.2. VATAN BİLGİSAYAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

a) Vatan Bilgisayar sözleşme serbestisi uyarınca tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

b) Vatan Bilgisayar’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler site ve/veya mobil uygulama üzerinden yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

c) Vatan Bilgisayar, Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

d) Vatan Bilgisayar sitede ve/veya mobil uygulamada kampanya koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Üyeleri site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

e) Siteye ve/veya mobil uygulamaya girilmesi, sitenin/mobil uygulamanın ya da sitedeki/mobil uygulamadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Vatan Bilgisayar ve yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede/mobil uygulamada yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Vatan Bilgisayar’a, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

f) Sitede/mobil uygulamada yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Vatan Bilgisayar’a aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Vatan Bilgisayar tarafından yasal işlem başlatılabilecektir.

Sitenin/mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Vatan Bilgisayar markası, sitenin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Vatan Bilgisayar’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

g) Vatan Kart Programı kapsamında tüm Üyelere aynı faydayı sağlayan hakları sunulabileceği gibi, belirli Üyelere özel haklar da sunulabilir. Bir Üye’nin herhangi bir haktan yararlandırılmış olması; bu haktan her zaman yararlandırılacağı anlamına gelmediği gibi, tüm Üyelerin aynı haktan yararlanabileceği anlamına da gelmemektedir.

h) Vatan Bilgisayar’ın, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bu sebeplerle Üye, Vatan Bilgisayar’dan hiçbir nam veya ad altında zarar talebinde bulunamaz.

i) Vatan Bilgisayar kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

j) Vatan Bilgisayar, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

k) Üye’nin site ve/veya mobil uygulamayı işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Vatan Bilgisayar, Üye’nin site ve/veya mobil uygulamanın tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a) Vatan Bilgisayar, Üye’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Vatan Bilgisayar tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye statüsüne son verebilir.

b) Üye, üyeliğini dilediği zaman Vatan Bilgisayar’ın iletişim kanallarından (çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulamalardaki çağrı merkezi iletişim formları, web sitelerindeki kişisel verilerin silinme talebi başvuru formu, çağrı merkezi e-posta adresi) yapacağı yazılı ve/veya sözlü bildirim ile ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir.

c) Her ne sebeple olursa olsun üyelik sona erdiğinde Üye’ye kazandırılan tüm haklar Vatan Bilgisayar tarafından silinecek ve geri alınacaktır.

6. MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

  • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, pandemi, deprem, su baskını vs.)
  • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
  • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
  • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
  • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

Mücbir Sebepler Vatan Bilgisayar’ın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Vatan Bilgisayar ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7. SÖZLEŞMENİN YORUMU

a) İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

c) Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Vatan Bilgisayar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile site ve mobil uygulama veri tabanında, sunucularında tutulan kayıtların, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Vatan Bilgisayar’ın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine; Üye’nin ise beyan ettiği adrese veya e-posta adresi ya da cep telefon numarası vasıtasıyla arama, SMS gönderme, mobil bildirim gönderme gibi olabilecek tüm iletişim yöntemlerinden birisi ile yapılacaktır. Adres ve iletişim bilgi değişikliği Vatan Bilgisayar’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adrese ve diğer iletişim adreslerine yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Vatan Bilgisayar tarafından, “Vatan Kart Sözleşmesi” kapsamında tarafınızdan kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem bilgisi, pazarlama ve diğer vb. kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Vatan Bilgisayar Üyelik Aydınlatma Metni’nde belirtilenlerle sınırlı olmak üzere işlenmektedir. İlgili metinlere web sitemiz “Gizlilik Politikası” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

11 (on bir) ana maddeden ve 1 (bir) ekten ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Soru ve önerileriniz için 0850 222 56 56 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz veya [email protected] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

Karşılaştırma Listesi

Kampanyalardan haberdar olmak için şimdi eposta onayı verin, fırsatları kaçırmayın!

Onaylıyorum
uyarı mesajı