İş Başvurularında Alınan Bilgi ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu:

 

VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

İzzet Paşa Mah. Yeni Yol Cad. Nurol Tower İç Kapı No:301 No:3 34381 Şişli/ İstanbul

 

İşbu Aydınlatma Metni, Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vatan”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.vatanbilgisayar.com/ adresinde yer almaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri basılı veya çevrimiçi elektronik formlar, ilgili kişinin beyanı, e-posta, kariyer siteleri, web sitemiz, mobil uygulamamız aracılığıyla elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

İşleme Amacı

 

Kimlik

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İletişim

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Yalnızca fotoğraflı özgeçmiş ilettiğiniz takdirde görsel ve işitsel kayıt verileriniz işlenmektedir.)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: 

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Üçüncü Taraf

Veri Kategorileri

Aktarımın Hukuki Sebebi

 

 

 

İştirakler, Tedarikçiler

 

 

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Açık Rıza (KVKK m.5 f. 1)

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 

 

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile İzzet Paşa Mah. Yeni Yol Cad. Nurol Tower İç Kapı No:301 No:3 34381 Şişli/ İstanbul adresine göndererek, 
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Vatan’a İzzet Paşa Mah. Yeni Yol Cad. Nurol Tower İç Kapı No:301 No:3 34381 Şişli/ İstanbul adresinden şahsen başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp  [email protected] adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle  [email protected]  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
 • Vatan sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla imzalayıp   [email protected] e-posta gönderilerek,

 

Vatan’a iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. 

Karşılaştırma Listesi

Kampanyalardan haberdar olmak için şimdi eposta onayı verin, fırsatları kaçırmayın!

Onaylıyorum
uyarı mesajı