Samsung Televizyonlar Evinizde Paranız Cebinizde

VATAN BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. SATIŞ NOKTALARI & SAMSUNG TV’LER EVİNİZDE PARANIZ CEBİNİZDE KAMPANYA KOŞULLARI
Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (‘Samsung’) tarafından düzenlenen 2019 Model SAMSUNG TV’LER EVİNİZDE PARANIZ CEBİNİZDE KAMPANYASI KOŞULLARI (‘Kampanya’) kapsamında geçerli olan katılım ve yararlanma şartları işbu Kampanya Koşulları belgesinde (‘Belge’) ve Samsung tarafından yapılabilecek diğer duyurularda/bilgilendirmelerde belirtilmekte olup (Belge’deki ve diğer alanlardan duyurulacak şartlar topluca ‘Koşullar’ olarak adlandırılacaktır), Kampanya’dan yararlanmak isteyenler, işbu Koşullar’ı okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
Kampanya, Samsung tarafından ithal edilen ve Kampanya’ya katılan Vatan Bilgisayar San. Ve Tic. A.Ş Satış Noktalarından 19.07.2019 - 15.09.2019 tarihleri arasında satın alınmış Samsung marka UE43RU7100UXTK, UE43RU7400UXTK, UE49RU7100UXTK, UE50RU7400UXTK, UE55RU7100UXTK, UE55RU7400UXTK, UE65RU7100UXTK, UE65RU7400UXTK, UE75RU7100UXTK, QE49Q60RATXTK, QE55Q60RATXTK, QE55Q70RATXTK, QE55Q80RATXTK, QE65Q60RATXTK, QE65Q70RATXTK, QE65Q80RATXTK, QE65Q90RATXTK, QE75Q60RATXTK, QE75Q70RATXTK, QE75Q90RATXTK, QE82Q60RATXTK, QE82Q70RATXTK, QE65Q900RBTXTK, QE75Q900RBTXTK, QE82Q900RBTXTK, QE55LS03RAUXTK, QE65LS03RAUXTK model seçili televizyonlar (‘Ürün/ler’) için geçerli olup; bu Ürünler’den birini alan tüketiciler, Koşullar’ı yerine getirmeleri durumunda model bazında değişen miktarda (aşağıda belirtilmektedir) kendi tercihlerine göre (i) geri ödeme almaya veya (ii) Vatan Bilgisayar satış noktalarında geçerli olacak Hediye Çeki Kodu almaya hak kazanacaklardır.


Ürün’ün Alındığı Vatan Bilgisayar Satış Noktalarında Satış Esnasında Yapılması/Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Tüketicilerin ürünleri satın aldığı Vatan Bilgisayar satış noktalarında, satın alım esnasında yararlanmak istediği kampanya imkanını seçmesi gerekmektedir. (Geri ödeme veya hediye çeki kodu şeklinde).
 • Seçilen kampanya imkanında sonradan değişiklik yapılamayacaktır.
 • Tüketicinin Vatan Bilgisayar Satış Noktalarında geçerli olacak hediye çeki imkanını seçmesi halinde, bu talebini TV satın alımı esnasında kasiyere söylemesi gerekmektedir.
 • Kampanya kapsamında Hediye Çeki Kodu tercihini yapan katılımcıların televizyon faturalarında çıkan ‘Kampanya Kodu’nu “SAMSUNG KAMPANYA KODU” yazarak 4730 numarasına SMS olarak göndermesi gerekmektedir. (Örnek: SAMSUNG ABC123456)

Ürün Satın Alındıktan Sonra Yerine Getirilmesi Gereken Hususlar:

 • Seçilen imkandan faydalanabilmek için (geri ödeme veya hediye çeki kodu), Ürünler’i belirtilen tarih aralığında alan tüketicilerin, 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi’ni arayarak Ürünler’in kurulumunu 30.09.2019 tarihine kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırması gerekmektedir.
 • Ürün kurulumlarını bu şekilde gerçekleştiren tüketcilerin ardından 13.10.2019 tarihine kadar https://www.samsung.com/tr/tv-geri-odeme-kampanyasi/ adresinde yer alan kampanya kayıt formunu eksiksiz olarak doldurması, Ürün faturasının ve servis kurulum fişinin renkli ve okunaklı fotoğrafını yine aynı formdaki ilgili alana yüklemesi gerekmektedir.
 • Formda istenen bilgiler; isim, soyisim, TC Kimlik Numarası ve formda belirtilen tüketiciye ait Türkiye’deki bankalardan birinde bulunan bir hesap numarası ve IBAN bilgileridir. Geri ödeme imkanını seçen tüketicilerin alacağı geri ödeme tutarının yapılacağı banka hesabının, adına fatura düzenlenen ve Kampanya’ya katılan tüketiciye ait olması gerekmektedir.
 • Vatan Bilgisayar hediye çeki kodu imkanını seçen tüketicilerin ilgili formda, Televizyon faturalarında yer alan ‘Kampanya Kodu’nu başvuru formunu doldururken ilgili alana girmesi gerekmektedir. Kampanya Başvuru Kodu’nun Vatan Bilgisayar tarafından eksik, hatalı vs. yazılması veya tüketici tarafından doğru şekilde forma girilmemesi halinde Samsung’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Kampanya katılımında sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Girilen tüm bilgilerin eksiksiz ve Koşullar’a uygun olması durumunda, tüketiciler seçtiği imkana göre Kampanya’dan faydalanabilecektir.
 • Bu şekilde formu dolduran katılımcılara, başvuralarının incelemeye alındığına ilişkin bir SMS bilgilendirmesi yapılacaktır. Katılımcının eksik veya yanlış bilgi girdiği durumlarda, yine bir SMS bilgilendirmesi yapılarak, düzeltmenin nasıl yapılacağı belirtilecektir.
 • İncelemenin tamamlanmasının ardından, tüm Koşulları yerine getirdiği tespit edilen katılımcıya seçtikleri imkana göre:

  Geri ödeme imkanını seçmiş ise “belirtilen banka hesabına 30 gün içinde geri ödemenin yapılacağını” belirten 2. Bir SMS gönderilecektir. Koşullar’ı yerine getirmediği tespit edilen katılımcılara ise, ilgili geri ödemeye hak kazanamadıkları bilgisi SMS ile iletilecektir.
  Hediye çeki kodu imkanını seçmiş ise hak ettiği geri ödeme miktarının %40 fazlası kadar bedele denk gelecek ve sadece Vatan Bilgisayar Satış Noktalarında geçerli olacak bir Hediye Çeki Kodu SMS olarak gönderilecektir. Hediye çeki seçili ürün gruplarında geçerli olup, www.vatanbilgisayar.com.tr’de geçerli değildir. Hediye Çeki Kodunun Vatan Bilgisayar Satış Noktalarında kulanılabileceği son tarih 31.10.2019 şeklindedir.

Hakediş Süreci:

 • Yukarıda yer alan tabloda belirtilen model bazında değişen geri ödemeler 2. SMS’in ardından 30 gün içinde, Samsung’un işbu Kampanya’daki 3. Parti Ajansı aracılığı ile başvuru formunda belirtilen banka hesabına yapılacaktır.
 • İlgili destek ödemesi hesaba aktarıldığında son kez SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Verilen hesap bilgilerinin yanlış olmasından ötürü kaynaklanabilecek tüm sorunlarda münhasıran katılımcı sorumludur, Samsung herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Geri ödemenin yapılacağı SMS ile belirtilmesine rağmen, 30 gün içinde ödemesi yapılmayan katılımcılar, Samsung’un çağrı merkezini arayarak, sorunun incelenebilmesi amacıyla bilgilendirme yapmalıdırlar.
 • İlgili geri ödeme bedeline ve hediye çeki kodu tutarına tüm vergiler dahildir. Bu geri ödemenin vergilendirilebilir kazanç oluşturduğu durumlarda tüm vergi yükümlülükleri münhasıran katılımcının sorumluluğundadır, Samsung’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Hediye çeki kullanılması ile ilgili Samsung’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Her bir hediye çeki kodu kullanımında miktar bölünemez; hediye bedeli nakdi olarak talep edilemez; başka kampanyalarla veya başka hediye çekleri ile birleştirilemez. Seçilen ürün bedeli hediye çeki tutarından düşükse, kalan tutarın iadesi talep edilemez; kalan tutar için tüketici hakkından vazgeçmiş sayılır.
 • Kampanyaya dahil olan Ürünler’de iade kabul edilmeyecektir. (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan istisnalar hariçtir). Ürün’ün herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri alınması durumunda tüketiciye ödenen geri ödeme tutarının veya tüketicinin faydalandığı indirim tutarının (hediye çeki tutarının) da iade edilmesi gerekmektedir.

Tüketiciler kampanyaya katılarak, kampanya faydasının yerine getirilmesi amacıyla bilgilerinin kampanya ortağı 3.tarafla sadece bu kampanya kapsamıyla sınırlı olmak üzere paylaşılmasına açıkça rıza göstermektedirler.
Katılımcılar, sundukları bu bilgilerin Kampanya kapsamındaki faydaların sağlanması amacıyla 3. kişiler ile paylaşılacağını kabul etmektedirler. Samsung, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı, geri çevirme yetkisine sahiptir. Katılımcılar, girilen tüm bilgilerin eksiksiz ve Kampanya Koşulları’na uygun olması durumunda, Kampanya’dan faydalanabilecektir.
Vatan Bilgisayar ve Samsung’un her zaman, tek taraflı olarak Kampanya’yı sürekli veya geçici olarak durdurma, uzatma, Koşullar’da herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkı vardır. Değişiklikler, Web-Sitesi’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.
Bu kampanya, başka bir kampanya ile birleştirilemez, bir tüketici en fazla bir başvuru hakkına sahiptir, 2. Bir Ürün için Kampanya’ya katılamaz. Kampanya sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
Kampanya kapsamındaki Ürünler stoklarla sınırlı olup; , tacirler Kampanya’dan faydalanamazlar.
Samsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, kampanya başvuru formunda yer alan yer alan bilgiler kampanya katılımcılarından talep edilen kampanya kapsamındaki koşulları kontrol edebilmek ve akabinde satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu bilgiler, KVKK’nın 5. maddesinin (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmekte olup; satış sonrası servis hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen ilgili Samsung iş ortakları, servis sağlayıcıları/ tedarikçiler; varsa katılımcılar tarafından verilmiş ek onaylara
istinaden ürün, hizmet ve kampanya tanıtımı için iş ortaklarıyla ve yönetim raporlama ihtiyaçlarına istinaden grup şirketleriyle paylaşılmaktadır. KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları”nı düzenleyen 11. maddesinde düzenlenen talepler, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimize iletilebilmektedir.
Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi ve https://www.samsung.com/tr/tv-geri-odeme-kampanyasi/ web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Ürünler